Правна информация | prismabg.com

Правна информация

 

Данни за фирмата

ПРИЗМА  – 50 ООД

Ул. Асеновградско шосе 1

4023 Пловдив

ЕИК: 825367599

Тел: 032 279 888

Факс:032 634 427

e-mail: sales@prismabg.com

 

 

Защита на данни

ПРИЗМА – 50 ООД (наричано по-долу за краткост „ПРИЗМА“ или „ние“)    благодари за посещението на нашите уебсайтове и за интереса Ви към нашата фирма и предлаганите от нас продукти. Защитата на данни за нас е важен въпрос, затова приемаме защитата на личните Ви данни много сериозно. Ние боравим с Вашите данни много грижливо и поверително и ги използваме само в рамките на приложимите разпоредби за защита на данните, по-специално Общия регламент относно защитата на лични данни (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г.) (наричан по-долу за краткост „ОРЗД“), в сила от  25.05.2018г.

Отговорност за обработка на лични данни

Отговорността за законосъобразната обработка на Вашите данни се носи от ПРИЗМА.

Обработка на данните при използване на уебсайтове

Когато посещавате уебсайтовете ни, ние записваме името на Вашия интернет доставчик, уебсайта, от който ни посещавате, интернет страниците, които посещавате при нас, датата и продължителността на Вашето посещение и информация за използваното от Вас устройство (марка, модел, операционна система) и интернет браузър. Освен това събираме данни за Вашия IP адрес, чиито последни 4 знака са анонимизирани.

Тези данни при използване на уебсайтовете се обработват, за да направим нашите услуги достъпни за Вас в техническо отношение (напр. да ги адаптираме към използваното от Вас крайно устройство), както и да разпознаваме и пресичаме злоупотреби. Освен това в анонимизирана форма ги използваме за статистически цели и за да подобряваме нашия уебсайт. Правно основание за обработката на използваните данни при използване на уебсайтове е чл. 6 параграф 1 буква е) от ОРЗД

Уеб анализ с Google Analytics

Този уебсайт използва Google Analytics - услуга за уеб анализ на Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics използва т.нар. бисквитки, т.е. текстови файлове, запаметявани на Вашия компютър, за да се позволи анализ на използването на уебсайта от Вас. Информацията, събирана чрез бисквитките за Вашето използване на този уебсайт, обикновено се предава към сървър на Google в САЩ и се съхранява там.

Уебсайтът на ПРИЗМА  използва Google Analytics с разширението „анонимизирано IP“. Това означава, че в държавите-членки на Европейския съюз или в други държави, които са страни по споразумението за Европейско икономическо пространство Вашият събран от бисквитките на Google-Analytics IP адрес ще бъде отрязан от Google преди предаването му в САЩ. Само при изключения пълният IP адрес ще се предава към сървър на Google в САЩ и ще бъде отрязан там. По поръчка на ПРИЗМА  Google използва тази информация, за да оценява Вашето използване на уебсайта, да изготвя доклади за активностите на уебсайта и да предоставя на оператора на уебсайта допълнителни услуги, свързани с използването на уебсайта и на Интернет. IP адресът, изпращан от Вашия браузър в контекста на Google Analytics, няма да бъде сливан с другите данни от Google.

Можете да предотвратите записването на бисквитки чрез съответна настройка в софтуера на Вашия браузър; моля, имайте предвид обаче, че в този случай може да не бъдете в състояние да използвате в пълния им обхват всички функции, предлагани от този уебсайт. Вие можете да предотвратите данните, получени чрез бисквитките и отнасящи се до Вашето използване на уебсайта (включително Вашия IP адрес), да бъдат събирани и обработвани от Google като изтеглите и инсталирате плъгин за браузър от следния линк:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Детайлна информация за условията на ползване и защитата на данни ще намерите на http://www.google.com/analytics/terms/bg.html или на https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=bg .

Правно основание за обработката на лични данни при използване на бисквитки е чл. 6 параграф 1 буква е) от ОРЗД.

Използване на Google Adwords проследяване на реализациите

Като клиент на Google AdWords ние използваме проследяване на реализациите на Google, услуга за анализ на Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). При него Google AdWords поставя бисквитка на Вашия компютър („бисквитка за реализация“), в случай че Вие сте попаднали на нашия уебсайт през реклама на Google. Тези бисквитки губят валидността си след 30 дни и не служат за персонална идентификация. Ако посетите определени от нас страници и тази бисквитка все още е валидна, ние и Google можем да разпознаем, че някой е кликнал на рекламата и така е бил препратен към нашата страница. Всеки клиент на AdWords получава различна бисквитка. Следователно бисквитките не могат да бъдат проследени през уебсайтовете на клиентите на AdWords. Събраната с помощта на бисквитката за реализация информация служи за генериране на статистически данни за реализациите за клиентите на AdWords, които са избрали проследяване на реализациите. Клиентите на AdWords научават общия брой потребители, които са кликнали на тяхната реклама и са били препратени до страница с таг за проследяване на реализациите. Но те не получават информация, с която потребителите да се идентифицират персонално.

Ако не желаете да участвате в проследяването, Вие можете да възразите срещу това използване като предотвратите инсталирането на бисквитките чрез съответна настройка в софтуера на Вашия браузър (възможност за деактивиране). След това няма да бъдете включвани в статистическите данни за проследяване на реализациите.

Допълнителна информация от Google ще намерите на: http://www.google.com/policies/technologies/ads/ , http://www.google.bg/policies/privacy/ .

Правно основание за обработката на лични данни при използване на бисквитки е чл. 6 параграф 1 буква е) от ОРЗД.

Формуляр за контакт

Ако използвате формуляра за контакт на уебсайта, за целта ще са ни необходими Ваши лични данни, напр. Вашите имена и имейл адрес. Тези данни ще се обработват само с цел, Вашето запитване да може да бъде обработено коректно. Използването на Вашите данни се извършва само в съответно необходимия за това обхват.

Правното основание за обработката на описаните по-горе данни е чл. 6 параграф 1 буква б) или буква е) от ОРЗД.

Срок на обработка на използваните данни

Вашите лични данни при посещение на нашия уебсайт се съхраняват за срок от 7 дни. Освен това упоменатите в този раздел данни ще бъдат изтрити, когато тяхната информация вече не е необходима за описаните цели, освен ако законови разпоредби не предвиждат по-дълго съхранение.

Вашите права

Вие имате право на прозрачна информация за обработваните от ПРИЗМА лични данни и при наличие на съответните законови предпоставки и право на коригиране, изтриване и ограничаване на обработката им. Освен това имате право да получите предоставените от Вас лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Това включва и правото за предаване на тези данни на друг администратор. Доколкото е технически възможно, можете да изисквате и ПРИЗМА да предаде личните данни директно на друг администратор.

За упражняване на гореописаните права, както и при въпроси и оплаквания във връзка с използване на личните Ви данни можете да се обърнете към длъжностното лице  изпълняващо функциите по защита на данните (ДЛЗД) при ПРИЗМА:

 

 

Данни за контакт с ДЛЗД:

ПРИЗМА – 50 ООД
ул. Асеновградско шосе № 1
4023 гр. Пловдив
E-Mail: ivanova@prismabg.com

Освен това имате право на жалба до наздорен орган, като компетентният за това орган е Комисията за защита на личните данни – КЗЛД, адрес: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

Последна актуализация да декларацията за защита на личните данни: май 2018