Как да работим безопасно с мотофреза? | prismabg.com

Как да работим безопасно с мотофреза?

Един от ключовите фактори за добра реколта, е плодородната почва. Независимо от вида на растенията, които отглеждате и площта на стопанството, всички градини изискват качествена и богата земя. За да я имате обаче, е важно да полагате нужните усилия. Обработката е един чудесен начин да подготвите почвата за насаждения. Това помага за подобряване на текстурата  и плодородността й.

Мотофрезата е незаменим помощник при подготовката на градини. Това е мощна машина, която може значително да улесни работата ви. От първостепенно значение е внимателното използване и стриктното следване на инструкциите за безопасност на мотофрезата. Силата, необходима на тези машини да пробият твърда земя или да обработват рохкава почва, е достатъчна да причини сериозни вреди и наранявания, при неправилна употреба. След като разберете как работят и как трябва да се поддържат мотофрезите, обработването на почвата може да бъде много лесен процес.

Какво представлява мотофрезата?

Мотофрезите са познати още и под името мотикултиватори. Те служат за обработване и разрохкване на почвата, с цел подобряване нейните функции и структура. Това от своя страна, благоприятства развитието на растенията.

Мотофрезите могат да бъдат с електрически двигател или с двигател, с вътрешно горене (бензинов или дизелов). Първият вид, обикновено са по-малки машини, които служат за обработване на не много големи градински площи. Мотофрезите с вътрешно горене са доста по-мощни и по-тежки. Освен това, към тях може да се прикачи и допълнителен инвентар.

Подготовка на района

Преди да започнете основната работа с мотофрезата, внимателно инспектирайте, района, който ще обработвате. Отстранете всички камъни, пръчки и други чужди предмети. Избягвайте парцели, в които има вероятност да са заровени електрически или газови линии. Освен това, бъдете особено наблюдателни, ако има други хора покрай вас. Зъбите на машината, понякога хвърлят камъчета и предмети, които могат да причинят наранявания.

Предварителна подготовка за безопасна работа с мотофреза

 • Прочетете внимателно ръководството на собственика. Научете целта на всички лостове и органи за управление. Бъдете сигурни, че може бързо да спрете машината, при необходимост.
 • Ако купувате нова машина или наемате, помолете продавача да демонстрира как  да я използвате безопасно.
 • Никога не допускайте някой, който не е физически или психически зрял, или не е подходящо обучен, да управлява машината.
 • Винаги проверявайте машината за свободни, счупени или повредени части. Преди употреба направете, ремонти или подмяна с резервни части, ако се налага. Следете внимателно нивото на маслото, налягането в гумите, количеството на горивото и регулирайте кормилото, на подходящата за вас височина. Без масло и гориво, мотофрезата може да спре или дори да изгори двигателя.
 • Зареждайте с гориво, докато машината е спряла. Ако е работила доскоро, изчакайте няколко минути, за да се охлади. Не пушете, докато зареждате мотофрезата. Уверете се, че сте избърсали всякакви разливи, след процедурата.
 • Облечете се правилно. Носете добре прилепнали дрехи, предпазни очила, слухова защита и филтърна маска, ако сте изложени на прашни условия.  Изберете трайни ботуши, със здрави подметки. Препоръчително е да носите дълги панталони и блузи, за да предпазите кожата си от нараняване. Работните ръкавици, също са необходими за защита на ръцете. Не носете свободни дрехи или бижута, които могат да се хванат в машината. Правилното защитно облекло намалява риска от нараняване.
 • Изчистете работната зона от потенциални опасности като тел, камъни, бутилки и други.
 • Уверете се, че няма странични лица във вашата работна зона.
 • Не използвайте мотофрезата в близост до напоителни тръби, дървета и комунални мрежи.
мотофреза обработка на почва

Обща безопасност при експлоатация

Уверете се, че всеки, който използва мотофрезата, е запознат с инструкциите за безопасност.

 • Никога не оставяйте машината без надзор, докато двигателят работи.
 • Не стартирайте двигателя в затворено помещение.
 • Задължително трябва да знаете как да изключите мотофрезата в спешни случаи.
 • Дръжте ръцете и краката си на разстояние от всички движещи се части.
 • Не работете при мокри или хлъзгави условия, особено ако използвате електрическа мотофреза.
 • Не премествайте машината от едно място на друго, при работещ двигател.
 • Никога не се опитвайте да настройвате машината, докато двигателят работи, освен ако това не е препоръчано в ръководството за оператора.
 • Не насилвайте уреда, ако попадне на трудно за обработване място. Проверете каква е причината, за ограничението. Може, например да има голям камък, който е заровен и пречи на преминаването.
 • Бъдете внимателни, когато обработвате площи, които се намират в близост до огради, сгради или подземни комунални мрежи.
 • Ако чуете необичайни шумове или усетите някакви вибрации, по време на работа, незабавно спрете двигателя, а след това свалете запалителните свещи. Направете необходимите ремонти, преди да започнете отново работа. Използвайте само приставки и аксесоари, одобрени от производителя.

Това е само бърз преглед на основните процедури за правилно използване на мотофреза. Винаги четете и следвайте инструкциите за безопасност, заедно с различните символи и предупредителни знаци, които са отбелязани в ръководството и върху самата машина.

 

Каталог с продукти