Видове обработка на почвата | prismabg.com

Видове обработка на почвата

Почвата е основният ресурс, който се използва за отглеждането на различни видове култури. Тя е богат източник на елементи, като хранителни вещества, органична материя, въздух и вода, които са важна предпоставка за нейната плодородност. Почвата, обаче е не само продукт на естествените процеси, но и на труда на човека. При правилна подготовка, тя може да подобрява качествата си всяка година. Ако почвата не е почиствана и обработвана добре, тя ще става само за отглеждане на плевели.

Защо почвата трябва да се обработва?

 • Водна ефективност. При подсигуряване на добри условия за отглеждане, почвата позволява на растенията да поемат и задържат необходимото количество вода, като същевременно позволяват оттичането на излишъка.
 • Добавяне на хранителни вещества. При отглеждането, растенията могат бързо да изчерпат необходимите хранителните вещества. Затова важна част от подготовката на почвата е проверката за определяне нивото на хранителни вещества и добавяне на торове за баланс. Наторяването се извършва преди засаждането, за да се гарантира здравият растеж на корените и листата на растенията, както и развитието на плодовете.
 • Борба с плевелите. По-доброто овладяване на плевелите е другата причина, заради която се обработва почвата. Плевелите, които не са отстранени преди засаждането, продължават да растат и да се разпространяват. Те изсмукват водните и хранителните ресурси, които са предвидени за другите култури.
 • Двойно изкопаване на почвата. Тази процедура спомага за максимално увеличаване на производството на градински култури. Двойното копаене е трудна работа, но увеличените добиви си заслужават усилията.

Видове почви

Наред с цялостното здраве на почвата, е важно да се обърне специално внимание и на текстурата й. Това може да се определи от количеството глина, пясък и тиня.
Пясъчната почва е прахообразна и зърнеста, при допир. Когато е влажна става хлъзгава. При нея водата и хранителните вещества се оттичат бързо, създавайки почва с ниско съдържание на полезни органични вещества.
Глинестата почва се определя лесно, тъй като съдържа плоски лепкави парчета. Тя е доста плътна и твърда. Когато е суха е пълна с пукнатини, глинестата почва е с добра пропускливост и с високо съдържание на органична материя. Недостатък е, че няма добро проветрение и трудно се обработва.
Силестите почви се смятат за най-плодородни. Те имат способност за задържане на вода и са богати на хранителни вещества.

Дълбока обработка на почвата

 • Оран. Орането е основната обработка на почвата. То представлява обръщане на повърхностния слой на определена дълбочина и се извършва с помощта на плуг. Чрез оранта се осъществява едновременно обръщане и разохкване. Това позволява на долния хоризонт на почвата, който е с по-добра структура, да се извади на повърхността. Освен това, помага и за унищожаване на плевелната растителност и подобряването на физичните, водните и въздушните свойства. Плуговете, с които се осъществява оранта могат да бъдат различни видове - с отметателна дъска,обръщателен плуг и плуг риголвач. Най-често използван е обикновеният плуг с отметателна дъска, която от своя страна може да бъде винтова, цилиндрична и културна. Обръщателният плуг се различава по това, че на една обща ос са монтирани две плужни тела, като едното тяло обръща почвата надясно, а другото - наляво. Плугът риголвач се използва за оран на дълбочина до 60 см. преди засаждане на лозя или овощни градини.
 • Дълбоко разрохкване. Използва се за периодично разрохкване на почвата на дълбочина 60 - 80 см., като почвеният пласт не се обръща. Дълбоко разрохкване се налага при почви с плитък хумусен и мощен илувиален хоризонт или при засегнати от ерозия земи. Този вид обработка помага за подобряване на физичните и водните свойства. Дълбокото разрохкване на почвата се извършва с помощта на култиватори. Те са машини, които служат за обработване на почвата без обръщане на пласта. Целта е повърхността да се поддържа в рохкаво състояние и да се унищожава плевелната растителност.Култиваторите могат да бъдат за предсеитбена подготовка, за междуредова обработка, универсални и специални.
 • Плоскорезна обработка. При нея горният слой се разрохква и разтрошава, като се запазва остатъчната растителност от предшественика. Плоскорезна обработка се налага при почви склонни към ерозия. Може да се извърши с помощта на машини - плоскорези.
 • Повърхностна обработка на почвата
 • Култивиране. Това е процес на разрохкване, наситняване, подрязване и унищожаване на плевелите, инкорпориране на растителни остатъци и торове и осигуряване на оптимални условия за сеитба. Култивирането може да бъде слято и междуредово. Процесът се извършва с помощта на машини - култиватори. Те могат да бъдат: култиватори за слято култивиране, за междуредово култивиране, универсални, специални. При сеитба без предварителна обработка на почвата, се използват фрезови култиватори.
 • Дискуване. Представлява разрохкване, без обръщане на пласта, който се обработва. Дискуването се извършва след прибиране на културите и подготвя почвата за втора сеитба. За този вид обработка се използват дискови плугове, дискови лющилници и дискови брани.
 • Брануване. Използва се за разбиване на почвата след култиватор или плитка оран. Осъществява се с помощта на брани.
 • Фрезуване. Това е механична обработка, при която почвата се разрохква и подобрява аерацията и окисляването си. Фрезуването е ползено и за борба с плевелите, и с него се цели бързо подготвяне на почвата за сеитба или разсаждане. Извършва се чрез машини, наречени фрези. Те могат да бъдат малки и големи по размер.
 • Валиране. То се използва за уплътняване на почвата. Обикновено се извършва след сеитба на културите с валяци. Валирането подпомага покълването на реколтата.

Машини и инструменти за обработка на почвата

 • Обикновен плуг. Основната му функция е обръщане на почвата. Плуговете са снабдени с лопати, които лесно подготвят почвата за засяване.
 • Мотофреза. Те са подходящи за използване както за големи и обширни площи, така и за малки градинки. Предимството е, че пестят много време и енергия. Мотофрезата може да се използва за оран, плевене, окопаване, разрохване и други. Освен това, значително подобряват аерациата, окисляването и пропускливостта на почвата. Това от своя страна, ускорява растежа на културите. По-модерните мотофрези могат да имат различни приложения, защото имат опция за закачане на допълнително ремарке или приставка за косене. Това ги превръща в мултифункционален градински уред.
 • Мотоблок. Това е подобна на мотофрезата машина. Основната й цел е бърза и лесна обработка на почвата. Разликата е в това, че мотоблокът е по-функционална техника, която може да се използва за косене, засаждане, изваждане на различни култури и т. н. Те са подходящи за употреба върху по-големи площи, заради тежестта си.
 • Трактор. Тракторът е основната машина, необходима за обработване на големи почвени полета. Той контролира плуговете, които се прикачват като допълнителен инвентар.
 • Механизираната обработка на почвата има много предимства, особено когато става въпрос за големи площи земи. С помощта на техниката, значително се увеличава количеството на извършената работа, обработката става за по-кратко време и почвата се насища по-лесно с кислород. Освен това, е възможно комбинирано извършване на няколко операции по едно и също време. За да има по-добра и богата реколта, всяка една почва се нуждае от специални грижи.
Каталог с продукти